verpakkingen bij Deltaprint

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties

Wanneer u een order plaatst bij Delta-Print gaat u akkoord met onderstaande aanleverspecificaties.

 • Bestanden dienen in .pdf of .ai aangeleverd te worden.
 • Lettertypes en afbeeldingen dienen vectorieel geplaatst te worden, of dienen ingesloten te worden.
 • Bestanden dienen in CMYK aangeleverd te worden.
 • Snijlijnen dienen aangeduid te worden in een spotkleur of door 1 set crop marks, niet door beide.

Een snijlijn dient aangeleverd te worden in een spotkleur, met als naam ‘Cut’. Wenst u andere bewerkingen (Crease, V-cut, …) gelieve dit aan te duiden in een spotkleur en deze steunkleuren zo te benoemen. Een lijst met alle mogelijke bewerkingen kan steeds verkregen worden.

 • Indien er boorgaten aangebracht moeten worden, dienen deze aangeduid te worden met een omtrek ‘cut’. Hier dient de buitenste cutcontour van het drukbestand ook aangeduid te worden met een snijlijn ‘cut’.
 • Bestanden dienen op ware grote (1 op 1), met 5mm afloop aangeleverd te worden.
 • Indien een wit- of vernislaag gewenst is, deze graag in een apart bestand plaatsten, in een 100% kleur (C, M, Y of K).

Het is aangeraden om de witlaag net iets kleiner (1mm) te maken dan het drukbestand zelf, zodat er geen witte rand zichtbaar is bij het drukbeeld.

 • Recto-Verso bestanden dienen in dezelfde file aangeleverd te worden. Waar pagina 1, gezien wordt als de recto zijde en pagina 2 als de verso zijde.

Immo borden

 • Bij immoborden dienen ril (crease) en snijlijnen, met bijhorend spotkleur, reeds aanwezig te zijn in het bestand. Indien deze niet aanwezig zijn worden deze op 50mm van de rand gerild, en in het midden half doorgesneden. Indien een voorbeeldbestand gewenst is kan dit steeds verkregen worden.

Foutieve bestanden

 • Delta-Print controleert niet op taal- en spelfouten.
 • Transparanties dienen correct afgevlakt te worden.
 • Delta-Print gaat er van uit dat bestanden op ware grootte aangeleverd werden, en zal deze ook zo gaan drukken. Indien een bestand groter aangeleverd werd dan in een vooropgestelde offerte, wordt hier een meerkost voor aangerekend.
 • Indien een snijlijn niet correct aangeleverd werd of ontbreekt, wordt deze intern aangepast, en zal deze tijd in regie aangerekend worden (60€/uur).